Radionice književnog prevođenja

14 Aug, 2017

Prijave za Radionice književnog prevođenja u Turskoj (Türeçat) 2017 su počele.

Generalna direkcija za biblioteke i izdavaštvo Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske, u cilju promocije turske književnosti od 2006. godine u okviru prevodilačkih aktivnosti organizuje Radionice književnog prevođenja koji će se održati između 21. i 29. oktobra 2017.godine.

Ministarstvo za kulturu i turizam Republike Turske organizuje 14 različitih radionica za prevođenje. One imaju za cilj okupiti književne prevodioce u jednoj zajedničkoj radnoj atmosferi i omogućiti profesionalni pristup u prevođenju djela turske književnosti na strane jezike, kao i stranih djela na turski jezik.

Troškove prevoza, spavanja i boravka učesnika u radionicama snosit će Ministarstvo za kulturu i turizam Republike Turske (jedan dio troškova će pokriti međunarodni saradnici na ovom projektu).Uslov je da učesnici imaju jedno prevedeno književno djelo.

Radionice književnog prevođenja su planirane da se održe u Antaliji između 21. i 29. oktobra 2017. godine, krajnji datum za slanje prijava je 08.09.2017.god. Link za informacije koje se odose na radionice prevođenja turski-(bosanski-hrvatski-srpski)/(bosanski-hrvatski-srpski)-turski su na ispod navedenom linku: http://www.tedaproject.gov.tr/TR,182260/turkce-bosnakca-hirvatca--sirpca-ceviri-atolyesi.html

Svi zainteresovani za prevodilačke radionice u okviru projekta TEDA, mogu se više informisati na stranici TEDA-e: (http://www.tedaproject.gov.tr/TR,52422/turkiye39nin-edebi-ceviri-atolyeleri-turecat-icin-basvu-.html)